De werkloosheid in de eurozone en in de Europese Unie is in juni stabiel gebleven, op respectievelijk 6,6% en 6,1%, volgens gegevens van Eurostat. Het werkloosheidscijfer in Portugal is gestegen van 6% in mei tot 6,1% in juni, waardoor het land wat deze indicator betreft boven het communautaire gemiddelde uitkomt.

In juni 2022 bedroeg het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheidscijfer in de eurozone 6,6%, stabiel ten opzichte van mei 2022 en lager dan de 7,9% in juni 2021, aldus Eurostat. De werkloosheid in de EU bedroeg in de zesde maand van het jaar 6%, een waarde die gelijk is aan die van mei en lager dan de 7,2% die in dezelfde periode vorig jaar werd geregistreerd.

In absolute cijfers schat Eurostat dat 12,9 miljoen mannen en vrouwen in de EU, waarvan 10,9 miljoen in de eurozone, in juni 2022 werkloos waren. In vergelijking met juni 2021 is de werkloosheid in de EU met 2,3 miljoen gedaald en in de eurozone met 1,9 miljoen.