Het besluit houdt rekening met "de noodzaak om regelmatige, veilige en ordelijke migratiestromen te organiseren, de bestrijding van illegale migratie en de daarmee gepaard gaande mensenhandel, alsook de regulering en stroomlijning van de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf van burgers in Portugal", aldus het besluit.

Doel van de werkgroep is de procedures voor visumaanvragen te vereenvoudigen, zodat ze sneller kunnen worden toegekend.

De werkgroep moet ook maatregelen voorstellen ter versterking van de personele middelen op consulaire posten met het grootste aantal visumaanvragen en nagaan "of het nodig is elementen van de SEF (dienst vreemdelingen en grenzen) en het IEFP, I.P. (Instituto do Emprego e of Vocational Training), te plaatsen op de posten die het meest onder druk staan".

In het besluit wordt ook vermeld dat de "opdracht" van de groep erin bestaat "een permanent communicatiekanaal tot stand te brengen tussen de entiteiten, van de verschillende regeringsgebieden, die bij de visumprocedures betrokken zijn".