Uit de gegevens van het toezicht op de sterfte, die zijn opgesteld op basis van het informatiesysteem voor overlijdensverklaringen (SICO), blijkt dat er op bijna alle dagen van juli sprake was van oversterfte, met uitzondering van de eerste twee (1 en 2) en de laatste drie (29, 30 en 31).

De 14e juli (met 458 sterfgevallen) was de dag met het hoogste percentage oversterfte (63,4).

Op 12 dagen van juli (tussen 1 en 4, tussen 12 en 16 en op 18, 25 en 28 juli) werden records gebroken voor de maximale sterfte-extremen: sommige dateerden van 2010, andere van 2013 en nog andere van 2020.

Twee weken geleden maakte het directoraat-generaal Gezondheid (DGS) bekend dat Portugal tussen 7 en 18 juli een oversterfte had geregistreerd, overeenkomend met 1.063 sterfgevallen die werden toegeschreven aan de extreme temperaturen die zich op het continent voordeden.