De regering bereidt zich voor op dwingende maatregelen om te voldoen aan de doelstellingen die in Brussel zijn overeengekomen en die de 27 lidstaten hebben gevraagd het totale gasverbruik met ingang van deze maand met "15 procent" te verminderen, waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid van een "abrupte" stopzetting van de gasleveringen uit Rusland.

Volgens berichten van Expresso en Público zullen de maatregelen niet alleen gevolgen hebben voor de diensten van de overheid, maar ook voor particuliere bedrijven, handel, diensten, industrie en individuele consumenten.

Naar verluidt heeft António Costa het Energieagentschap (ADENE) gevraagd een "energiebesparings- en waterefficiëntieplan" op te stellen met gedetailleerde maatregelen, doelstellingen en respectieve effecten, zodat Portugal zijn deel van de overeenkomst die een week geleden in Brussel werd bereikt, kan nakomen.

ADENE verwacht het plan in de komende "twee of drie weken" aan de regering voor te leggen, vertelde de voorzitter van het agentschap, Nelson Lage, aan Expresso, waarbij hij de mogelijkheid toegaf van energiebesparende maatregelen op voorlopige basis, vergelijkbaar met het Spaanse plan, en andere die "permanent" zouden kunnen zijn.

7% verlaging een mogelijkheid

Volgens Público, waarin een lid van de regering wordt geciteerd, zou Portugal, ondanks de oproep van Brussel om het energieverbruik met 15 procent te verminderen, net als Spanje het energieverbruik met slechts 7 procent moeten verminderen. Enkele van de hypotheses die worden onderzocht hebben betrekking op het gebruik van koeling in supermarkten, airconditioning in winkelcentra en verwarming in hotels, aldus de krant, die eraan toevoegt dat er ook een algemene bewustmakingscampagne op stapel staat om bedrijven en gezinnen te bereiken.

De voorgestelde maatregelen die het Energieagentschap aan de regering wil voorleggen, zijn gebaseerd op zeven kerngebieden, namelijk woongebouwen; handel en diensten; industrie; overheidsadministratie; mobiliteit, vervoer; opleiding en kwalificatie, met het oog op een beter beheer van de hulpbronnen, voorlichting en bewustmaking.

"Het zal niet alleen een bewustmakingscampagne zijn, er zullen maatregelen zijn die gericht zijn op de verschillende sectoren, van individuele consumenten tot de industrie", zei Nelson Lage, voormalig adviseur van de staatssecretaris voor Energie, João Galamba.

Eerder deze week, in een interview met Jornal das 8 op TVI, zei de minister van Milieu en Klimaatactie, Duarte Cordeiro, dat "de Portugezen erin geslaagd zijn om besparingsniveaus te bereiken in het verbruik van belangrijke gasemissies en boven de EU-doelstellingen", zodat er in dit verband geen "aanvullende maatregelen" worden overwogen.

De minister voegde er alleen aan toe dat de regering in augustus a.s. een veiligheidspakket zal goedkeuren dat "symbolische maatregelen die het publiek bewuster helpen maken van het verbruik" van gas zou kunnen omvatten, zonder te specificeren welke.