Ten minste vijf gemeenten geven toe te overwegen de watertoevoer naar de bevolking vannacht te verminderen of zelfs gedeeltelijk af te sluiten als de droogte aanhoudt. Volgens Jornal de Notícias zullen de gemeenteraden van Manteigas, Mangualde, São Pedro do Sul, Tabuaço en Vale de Cambra deze maatregel overwegen als de situatie aanhoudt.

De burgemeester van Vale de Cambra, José Pinheiro, vertelde aan Rádio Observador dat, hoewel de gemeente nog niet in dit stadium is, dit een maatregel is die wordt overwogen en dat de komende 15 dagen doorslaggevend zullen zijn voor het nemen van maatregelen.

"Het is duidelijk dat we het overwegen, omdat we ons bewust zijn van de dramatische situatie die het land doormaakt. Wij hebben geverifieerd dat het waterpeil aanzienlijk daalt, dat er geen oppervlaktewater is en dat het verbruik op peil is gebleven", verklaart de burgemeester van Vale de Cambra.

Het 's nachts afsluiten van de watervoorziening, legt José Pinheiro uit, betekent "het verbruik 's nachts beperken en ervoor zorgen dat de stuwmeren zich 's nachts kunnen vullen, zodat er overdag water is voor de bevolking".

Ook in Mangualde is dit een optie die wordt onderzocht: "Gezien het scenario dat wij doormaken, is het een kwestie die altijd op tafel ligt. We nemen alle maatregelen om te voorkomen dat deze situatie zich voordoet", benadrukte burgemeester Marco Almeida, die eraan toevoegde dat de gemeente een bewustmakingscampagne voert om het dagelijkse waterverbruik te verminderen.