Al die verschillende manieren om vragen te stellen vind ik zelf al ontmoedigend, dus ik kan me helemaal inleven in u, de leerling.

Toch zijn er een paar strategieën die je kunt gebruiken. Zullen we?

1. Spreek de vraag op een meer inheemse manier uit:

Como é que se vai para o aeroporto? - Schriftelijke vraag

Hoe kan ik naar de luchthaven komen? - Nederlandse vertaling

[komu EH k se vai para u aehroportu?] - misleidende fonetische transcriptie

[komEHk s vai pOH aehroPORt?] - levensechte fonetische transcriptie (de niet beklemtoonde lettergrepen zijn met een hoofdletter geschreven)


2. Voeg 'é que' toe na het vraagwoord. Zoek de betekenis ervan niet op; die is er niet. Het maakt een vraag meer vraag...

Onde é que está a colher de pau?

('Onde está a colher de pau?' is ook goed)

Waar is de houten lepel?

[ondEHk TAH a kulher d PAU?]


3. Richt je een week op hetzelfde vraagwoord en vraag door:

Com quem vais à praia?

Met wie ga je naar het strand?

[kom kem (2 nasale klanken achter elkaar alert! Maak de 'o' en de 'e' nasaal) vahizAH (de 's' aan het eind van een woord wordt 'z' als het volgende woord met een klinker begint) prAHia?]


4. Zoek het vraagwoord waar je je die week op richt op youglish.pt om echte voorbeelden te zien van hoe het gebruikt wordt.

Já chega, não é?

Als je deze snelle les leuk vond en graag meer Portugees buiten de gebaande paden wilt leren, neem dan contact op met Catarina van The Language Unschool - catarina@thelanguageunschool.com