De weersvoorspellingen voor de komende dagen wijzen op "een typisch zomers scenario", zei de staatssecretaris voor civiele bescherming, Patrícia Gaspar, op het hoofdkwartier van de nationale autoriteit voor noodtoestanden en civiele bescherming (ANEPC), in Carnaxide, Oeiras, na een videoconferentie met leden van verschillende regeringsgebieden om de weersomstandigheden en het brandgevaar te beoordelen.

Patrícia Gaspar herinnerde eraan dat sommige gebieden van het land, vooral in het noorden en het centrale binnenland, gemeenten hebben met een hoog brandrisico, terwijl de situatie in de kust- en zuidelijke gebieden minder ernstig is, en waarschuwde dat in bijna het hele land een "droogtesituatie blijft bestaan", zodat de Portugezen een "adequaat gedrag" moeten aanhouden, vooral in plattelands- en bosgebieden.