De burgemeester van Grândola, António Figueira Mendes (CDU), gaf tegenover het agentschap Lusa geen kwantificering van de door de ontwikkelaars veronderstelde vermindering van het beddenaanbod, aangezien "dit detail nog niet is bereikt", maar benadrukte dat het "aanzienlijk" zal zijn.

"Het idee dat we hebben is dat iedereen het eens is met deze vermindering", die "in hun eigen belang is, en ik geloof dat we een goed percentage van de vermindering zullen hebben", merkte de burgemeester op.

In een verklaring onthulde de gemeente dat zij een ontmoeting had gehad met de promotoren van toeristische ontwikkelingen in specifieke gebieden van de kuststrook in de gemeente.

De bijeenkomst vond vorige week plaats en bracht "de acht" initiatiefnemers van toeristische ontwikkelingen bijeen, "om transparant te zijn" voor alle betrokkenen, aldus de burgemeester.

Heroverweging van projecten

Volgens het gemeentebestuur had de bijeenkomst tot doel de ondernemers "bewust te maken van de noodzaak hun projecten te heroverwegen, met het oog op de vermindering van het aantal toeristische bedden [en] de uitvoering van maatregelen die bijdragen tot de duurzame groei van de regio, met respect voor de bevolking, de natuur en het milieu".

Figueira Mendes verklaarde tegenover Lusa dat de bijeenkomst heeft geleid tot "een gezamenlijke verbintenis om het aantal toeristische bedden aanzienlijk te verminderen".

De gemeente verduidelijkte dat "de vermindering van het aantal toeristenbedden" zal worden toegepast op projecten die "in de bouwfase of in het vergunningsproces zitten", die zijn opgenomen in gemeentelijke ruimtelijke plannen die zijn goedgekeurd vóór de inwerkingtreding van het Regionaal Plan van het kustgebied van de Alentejo (PROTA - 2010).

Bescherming van de watervoorraden

De "bescherming van de watervoorraden" werd ook unaniem toegejuicht, namelijk door de "tenuitvoerlegging van oplossingen voor de ontzilting van zeewater" voor de irrigatie van golfterreinen en groene zones, voegde de burgemeester eraan toe.

"Het is ook een milieukwestie, want we willen duurzaam toerisme in de gemeente. De situatie is veranderd, vanuit milieuoogpunt, en we willen deze evolutie volgen," zei hij.

De burgemeester stelde dat "het met grote voldoening" was dat de gemeente zich realiseerde dat "er van de kant van de promotoren een grote adhesie is".

"Toeristische en vastgoedinvesteringen moeten gebaseerd zijn op de duurzame groei van onze gemeente" en, om de burgers en hun levenskwaliteit ten goede te komen, "moet het milieu, de watervoorraden en het landschap worden gerespecteerd en moeten de risico's van de klimaatverandering worden voorkomen", aldus Figueira Mendes.

De gemeente herinnerde er ook aan dat "het proces van wijziging van het gemeentelijk masterplan (PDM) aan de gang is en wordt afgerond", waardoor "strengere regels voor toeristische en vastgoedinvesteringen" in de gemeente zullen worden vastgesteld.