Volgens een rapport van Diário de Notícias zouden volgens voorzichtige schattingen in 2032 in Portugal 2,1 miljoen mensen aan obesitas lijden, waardoor de totale uitgaven voor gezondheidszorg zouden stijgen tot 32,8 miljard euro, hetgeen neerkomt op 10,4% van het Portugese BBP. Van dit totaalbedrag zal 2,1 miljard euro bestemd zijn voor de behandeling van obesitas of daarmee gepaard gaande ziekten.

In een recente studie van Allianz Trade wordt de mogelijkheid geanticipeerd dat de wereldbevolking in 2032 een miljard mensen zal tellen die aan obesitas lijden. In 2016 bleek uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat ongeveer 650 miljoen mensen van de wereldbevolking aan obesitas leden.

Tegen 2032 zouden de wereldwijde uitgaven voor obesitas kunnen oplopen tot 1,2 miljard euro, wat overeenkomt met meer dan 8% van de totale kosten voor gezondheidszorg, en zal resulteren in een cumulatief totaal van 9 miljard euro binnen een decennium.

"Klimaatverandering en verstedelijking kunnen obesitas in de toekomst ook doen toenemen, aangezien stijgende temperaturen buiten fysieke activiteit buitenshuis ontmoedigen. Bovendien kunnen extreme weersomstandigheden de prijzen van groenten en fruit opdrijven, waardoor een gezonde, evenwichtige voeding voor meer mensen buiten bereik komt," zegt Michaela Grimm, Senior Economist bij Allianz Trade.

Mensen met overgewicht en obesitas lopen een hoger risico op ziekten zoals diabetes type 2, hartziekten, beroertes en zelfs sommige vormen van kanker. Maar als obesitas voor een individu een lagere levenskwaliteit betekent, betekent het voor de samenleving als geheel een stijging van de kosten van de gezondheidsstelsels, maar het heeft ook indirecte effecten die gaan via een lagere productiviteit van mensen, als gevolg van ziekten.