Ziekenhuizen mogen patiënten die bij de triage als niet-urgent worden beschouwd - patiënten die bij de beoordeling een blauw of groen polsbandje krijgen - doorverwijzen naar gezondheidscentra. De uiteindelijke beslissing ligt echter altijd bij de patiënt en hij of zij zal alleen worden doorverwezen als hij of zij daarmee instemt.