"Deze overname is van strategisch belang voor de groep, omdat ze de ontwikkeling van Burger King op de Portugese markt zal versnellen. De steun van onze partner Cinvenm was essentieel om deze operatie tot een goed einde te brengen. We willen de geografische diversificatie van het merk bevorderen door middel van een innovatief en duurzaam restaurantmodel", onderstreepte Gregorio Jiménez, voorzitter van RB Iberia.

Burger King heeft momenteel 164 restaurants in Portugal, waarvan 137 in franchise en 27 in eigen beheer. In 2021 bereikte de omzet van het merk 145 miljoen euro op de Portugese markt.