Volgens de partij was het doel van de demonstratie om "een beroep te doen op plaatsen zoals Zoomarine, om te stoppen met het opnemen van circus shows met wilde dieren in hun business model, en het bedrijf zelf om zijn dieren te rehabiliteren in een Sanctuary in de natuur".

PAN stelt verder dat door dit te doen "het attractiepark zijn nationale en internationale publieke imago kan vernieuwen en vervangen door alternatieven die niet impliceren dat dieren in gevangenschap worden gehouden, in ruimten die 200.000 keer kleiner zijn dan de gebieden die zij in hun natuurlijke habitat zouden innemen, gescheiden van hun sociale, familiale en culturele structuren".

"De PAN-partij is niet tegen Zoomarine, integendeel, zij erkent de sociale en economische waarde ervan in de regio en roept alleen op tot een verandering van het bedrijfsmodel, in overweging nemend dat Zoomarine een pionier zou kunnen zijn in het creëren van het eerste Sanctuary in de natuur voor dieren in Portugal.

"Er is nog een lange weg te gaan en PAN Algarve is van plan aan de kant van de oplossingen te staan, samenwerkend met Zoomarine in het zoeken naar duurzame verplichtingen, zowel economisch als ecologisch, en met respect voor alle dieren.

"We hebben al een ontmoeting aangevraagd met de directeur van de ruimte om te praten over mogelijke alternatieven voor een toekomst die geen exploitatie van gevoelige wilde dieren door het circus met zich meebrengt."