Uit een op 2 augustus door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) gepubliceerd onderzoek blijkt dat 10% van de bevolking thans in overbevolkte omstandigheden leeft. De regio Algarve, die de hoogste gemiddelde huizenprijs van het land heeft, meldt met 13,7% het ergste percentage overbevolking, op de voet gevolgd door de grootstedelijke gebieden Lissabon (13%) en Porto (11,3%).

Indien de inflatie in juni 2022 op jaarbasis gedurende de twee daaropvolgende maanden 9% blijft bedragen, zal de factor die moet worden gebruikt voor de berekening van verhogingen met ingang van 01-01-23 5,5% bedragen, de hoogste waarde sinds 1994.

Het statistische model dat door INE wordt gebruikt is dat van gezinnen bestaande uit drie volwassenen en twee of meer kinderen die in een accommodatie van drie of vier kamers wonen, maar in de praktijk hebben kleine slaapkamers vaak stapelbedden, terwijl banken worden gebruikt om te slapen in woonkeukens. De bewoners delen een enkele wc/douche. In plattelandsgemeenten hebben sommige huisjes nog steeds alleen een externe wc en afvoer naar een septic tank.

Overbevolking neemt ook toe in eigendom, vooral waar jonge paren door geldschieters zijn overgehaald om langlopende hypotheekovereenkomsten aan te gaan voor aflossingen die bijna 100% boven de marktwaarde liggen. Na een "wittebroodsweken" van lage aflossingen kunnen de daarmee gepaard gaande problemen van werkloosheid en slechte gezondheid plus de kosten van het opvoeden van kinderen het beschikbare inkomen doen dalen tot een niveau waarop men voor het dilemma staat een deel van de woning onder te verhuren of naar een huurwoning te verhuizen en met verlies te verkopen.

Wanneer gezinnen nog maar één kostwinner hebben, loopt bijna 20% van de huishoudens het risico in armoede te leven. Natuurlijk worden sommige huurwoningen gedeeld door jonge, kinderloze mensen die elk een inkomen hebben om gezamenlijk in de kosten te voorzien, zodat de verhouding tussen uitgaven en individuele ruimtebehoeften gunstiger is. De demografische gegevens van de huurwoningen schommelen van jaar tot jaar en van regio tot regio, maar men kan stellen dat veel van de Portugezen die in dergelijke erbarmelijke omstandigheden leven, de handarbeiders en sociale werkers zijn die essentiële gemeentediensten verlenen en de vuile, lastige taken verrichten die het leven in Portugal zo gemakkelijk en aangenaam maken voor een bovenlaag van de samenleving die steeds meer bestaat uit buitenlanders van buiten de EU.

Naast de dreigende jaarlijkse huurverhogingen moeten zowel huurders als huiseigenaren zich ook voorbereiden op de onvermijdelijke stijging van de energierekeningen, de hypotheek- en verzekeringskosten, die ver boven de 5,5% zullen liggen. Deze uitgaven zullen het grootste deel opslokken van wat "beschikbaar netto-inkomen" kan worden genoemd. Voor veel gezinnen zal het inderdaad een keuze worden tussen verwarming en eten !

Ongetwijfeld is deze verergerende huisvestingscrisis verergerd door de activiteiten van buitenlandse investeerders (met name particuliere participatiemaatschappijen van Amerikaanse / Israëlische origine) die de verantwoordelijkheid moeten aanvaarden voor de barre levensomstandigheden die werknemers en hun gezinnen thans gedwongen zijn te aanvaarden. Contante deals voor de aankoop van sociale woningen hebben ertoe geleid dat woningen in het lagere segment zijn opgeknapt voor onmiddellijke doorverkoop of voor kortetermijnverhuur aan toeristen en andere bezoekers via bijvoorbeeld Airbnb. Dit heeft ertoe geleid dat het Portugese karakter van hele buurten snel is vernietigd en dat "lokale bewoners" die gedwongen waren te verhuizen naar de goedkopere buitenwijken, uit hun huis zijn gezet.

Onmiddellijke verlichting zou kunnen worden bereikt door de invoering van wetgeving om de relatie tussen huurder en verhuurder weer waardig te maken, waarbij huurcontracten voor een periode van één jaar voor volledig gemeubileerde accommodatie en drie jaar voor ongemeubileerde accommodatie worden afgesloten met volledige huurzekerheid (behalve in geval van kwaadwillige overtredingen) en huurprijzen die voor dergelijke perioden worden vastgesteld. Wanneer huurverhogingen niet in onderling overleg kunnen worden overeengekomen, kan beroep worden aangetekend bij onafhankelijke huurcommissies die alle factoren in overweging nemen alvorens een oordeel te vellen op basis van factoren zoals locatie en kwaliteit in plaats van kille statistieken. Het zou ook nuttig zijn indien aan condominiums en woningbouwverenigingen renteloze leningen van de staat zouden worden verstrekt voor verbeteringen zoals externe isolatie, waterdicht maken en vermindering van brandgevaar.

Voorts moeten de activiteiten van buitenlandse investeerders op de Portugese woningmarkt worden beteugeld door de herinvoering van belastingen op de invoer van kapitaal en door de aankoop te beperken tot woningen waarvan de IMI-waarde boven een gemiddeld niveau ligt.

Maar wat kan worden gedaan om het afglijden van vele Portugezen naar een staat van armoede als gevolg van de verraderlijke stijging van de inflatie een halt toe te roepen, is moeilijk te voorzien in de huidige politieke situatie waarin het leiderschap wordt gecorrumpeerd door beïnvloeders die worden betaald om de belangen van het roofzuchtige kapitalisme en het establishment te behartigen. ,

Om bussen, treinen en vrachtwagens te laten rijden, land te bewerken en levens te redden moet er snel een omvangrijk programma van billijke loonaanpassing en betaling van sociale uitkeringen worden ingevoerd. Van ieder naar zijn vermogen; aan ieder naar zijn behoefte.