In het kader van de operatie "Verão Seguro 2022" heeft het GNR 46 overtredingen vastgesteld voor het illegaal of onregelmatig kamperen en caravannen in een beschermd gebied en zijn de respectieve eigenaars geïdentificeerd.

"Illegaal of onregelmatig kamperen en caravannen in een beschermd gebied kan leiden tot buitensporige en wanordelijke bezetting van openbare ruimten en kustgebieden door campers en dergelijke, met negatieve gevolgen voor het landschap, het milieu, de ruimtelijke ordening en de volksgezondheid.

"Het GNR zal kampeerders blijven sensibiliseren om zich verantwoordelijker en milieuvriendelijker te gedragen, vooral in deze beschermde gebieden", aldus een verklaring van het GNR.