Volgens DECO (Portugese Vereniging voor Consumentenbescherming) zijn consumenten die de komende weken vluchten hebben geboekt ongerust en angstig. Om de angst weg te nemen, legt DECO uit wat je moet weten op het vlak van passagiersrechten voor je in dat vliegtuig stapt, zodat alles vlot verloopt en je een goede reis hebt!

Vliegtuig Reizen


V: "Ik ga een ticket kopen, welk advies heeft DECO?"

A: Begin met het zoeken naar prijzen in een zoekaggregator, maar bezoek ook de website van de luchtvaartmaatschappij zelf.

Plan uw reis en kijk wat deze aggregators te bieden hebben.

Probeer anoniem te surfen. Op die manier worden cookies gereset telkens wanneer u een venster opent of heropent.

Let goed op de kosten die in rekening worden gebracht tijdens de verschillende fasen van het aankoopproces, om er zeker van te zijn dat u alleen de diensten krijgt die u wilt en tegen de prijs die u wilt.

DECO tip! Flexibel zijn met uw data is een van de eenvoudigste manieren om goedkope vluchten te kopen. U moet echter altijd controleren of er op die dagen geen stakingen gepland zijn.

Vluchten met tussenlandingen zijn soms goedkoper, maar het risico op verlies, vertraging of beschadiging van uw bagage neemt toe.

V: Hoe kan ik anticiperen op een eventuele annulering van een vlucht?

A: Controleer het vluchtschema de dag voor u aan boord gaat, door verschillende omstandigheden kan de vlucht veranderen. Op die manier kunt u uw dag beter plannen zodat u op tijd op de luchthaven bent.

Let ook goed op het nieuws en kijk op de website van de luchtvaartmaatschappij en de luchthaven of ze goed werken.

V: Ik ben aangekomen op de luchthaven, wat nu?

A: De luchthaven is een grote ruimte, met veel passagiers en duizenden werknemers, dus het is gemakkelijk om te verdwalen. Daarom moet u zich altijd houden aan de vooraankondigingen die door de luchtvaartmaatschappij en de luchthaven worden gedaan, zodat u uw vlucht niet mist.

U hebt wat tijd nodig om in te checken, uw bagage in te checken, door de veiligheidscontrole en uiteindelijk de grenscontroledienst te gaan, en ten slotte de juiste gate te vinden - en nog tijd over te houden als er iets onvoorziens gebeurt.

DECO tip! Vergeet niet dat als u met een grote groep reist, met kleine kinderen, of met mensen met beperkte mobiliteit, u nog vroeger moet komen.

Als u uw huisdier meeneemt, kan het inchecken van passagiers langer duren. DECO raadt u dan ook aan om bij de luchtvaartmaatschappij na te vragen hoe lang van tevoren u op de luchthaven moet zijn en welke procedures u moet volgen.


Is uw vlucht geannuleerd?

In geval van annulering van de vlucht, hebben passagiers de keuze tussen:

- Terugbetaling binnen zeven dagen;

- een andere vlucht onder gelijkwaardige vervoersvoorwaarden naar de eindbestemming bij de eerste gelegenheid; of

- Een andere vlucht onder gelijkwaardige vervoersvoorwaarden naar de eindbestemming op een latere datum naar keuze van de passagier, afhankelijk van de beschikbare plaatsen.

U hebt ook recht op bijstand, die omvat:

- Maaltijden en drankjes in redelijke hoeveelheid voor de wachttijd;

- Hotelaccommodatie, indien een verblijf of een bijkomend verblijf noodzakelijk wordt;

- Vervoer tussen de luchthaven en de plaats van accommodatie;

- Twee telefoongesprekken of e-mails.

In geval van annulering van de vlucht hebben passagiers recht op een compensatie tussen €250 en €600, tenzij passagiers:

-ten minste twee weken voor de geplande vertrektijd van de annulering op de hoogte zijn gebracht, of

-tussen twee weken en zeven dagen voor de geplande vertrektijd van de annulering op de hoogte zijn gebracht en een andere vlucht aangeboden hebben gekregen waardoor ze niet later dan twee uur voor de geplande vertrektijd kunnen vertrekken en niet later dan vier uur na de geplande aankomsttijd op hun eindbestemming kunnen aankomen, of

-zij minder dan zeven dagen voor de geplande vertrektijd van de annulering in kennis zijn gesteld en een andere vlucht naar hun bestemming is aangeboden die niet later dan één uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en niet later dan twee uur na de geplande aankomsttijd op de eindbestemming aankomt.

- De luchtvaartmaatschappij hoeft geen compensatie te betalen als zij kan aantonen dat de annulering het gevolg was van buitengewone omstandigheden die zelfs door het treffen van alle mogelijke maatregelen niet voorkomen hadden kunnen worden.

V: Mijn vlucht werd geannuleerd. Moet ik een reischeque aanvaarden?

A: Alternatieve oplossingen zoals reisvouchers of andere diensten zijn afhankelijk van de toestemming van de consument. De passagier heeft recht op terugbetaling binnen zeven dagen, dus de maatschappij mag geen voucher opleggen.

V: Mijn vlucht werd geannuleerd en ik kreeg een bericht dat de vlucht voor de volgende paar dagen werd verzet. Moet ik dit accepteren?

A: Nee, passagiers moeten de keuze krijgen tussen terugbetaling of een andere vlucht; als zij hun belangstelling voor de reis verliezen, kunnen zij terugbetaling eisen.

V: Mijn vlucht werd geannuleerd en de alternatieve vlucht vertrekt pas de volgende dag; ik heb echter geen routebeschrijving, geen maaltijden of accommodatie ontvangen. Wat moet ik doen?
A: U moet contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij. Passagiers mogen niet verantwoordelijk zijn voor het vinden en betalen van accommodatie. Als er geen hulp wordt geboden, zelfs niet na contact, kunnen passagiers die moesten betalen voor maaltijden/drankjes, accommodatie en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van accommodatie, hun geld terugkrijgen van de luchtvaartmaatschappij. Houd er rekening mee dat er bewijsstukken van deze uitgaven nodig zullen zijn, dus bewaar deze alstublieft.

Instapweigering

Wanneer de luchtvaartmaatschappij gegronde redenen heeft om te verwachten dat zij de toegang tot een vlucht zal weigeren, moet zij in de eerste plaats een beroep doen op vrijwilligers die bereid zijn hun reservering op te geven in ruil voor voordelen, onder tussen de passagier en de luchtvaartmaatschappij overeen te komen voorwaarden. De maatschappij moet ook de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen terugbetaling van het ticket of een andere vlucht naar de eindbestemming.

Indien passagiers tegen hun wil de toegang tot een vlucht wordt geweigerd, moet de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert hen schadeloosstellen en bijstaan onder soortgelijke voorwaarden als in geval van annulering. De passagier moet ook de mogelijkheid krijgen te kiezen tussen terugbetaling van het ticket of vervoer langs een andere route.

V: De luchtvaartmaatschappij heeft me niet laten instappen omdat ik niet de nodige documenten bij me zou hebben.

A: De rechten die voortvloeien uit Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of vertraging van vluchten, gelden niet voor situaties waarin er redelijke gronden zijn om passagiers het vertrek te weigeren, zoals veiligheidsredenen of het ontbreken van documenten.

Verlies of beschadiging van bagage

Als uw bagage zoekraakt, beschadigd raakt of vertraging oploopt, kan de compensatie momenteel beperkt blijven tot ongeveer 1.600 euro, tenzij er sprake is van een speciale verklaring van belang bij de aflevering en betaling van een aanvullend bedrag.

Indien hogere waarden worden vervoerd, kan een hogere schadevergoeding worden toegepast. De consument moet wel meteen of uiterlijk zeven dagen daarna een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij.

Als het om een vertraging gaat, moet de claim uiterlijk 21 dagen na de datum waarop de bagage aan de consument is overhandigd, worden ingediend.

V: Door de vertraging bij de levering van mijn bagage heb ik op de plaats van bestemming een aantal essentiële goederen moeten kopen, kan ik deze kosten bij de luchtvaartmaatschappij declareren?

A: Ja, maar vergeet niet de bewijzen/bonnen voor deze uitgaven te overleggen.

Hebt u het gevoel dat uw rechten niet worden gerespecteerd, neem dan contact op met DECO op deco@deco.pt, 21 371 02 00, of WhatsApp +351 966 449 110.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins