Uit de gegevens blijkt dat het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 in juli is gedaald tot 453, 525 minder dan in juni 2022, wat neerkomt op 4,3% van het totale aantal sterfgevallen.

In vergelijking met juli 2021 was er een stijging van 181 sterfgevallen als gevolg van Covid-19.

Volgens de INE-publicatie "Vital Statistics -- Monthly Data" zijn in deze periode 74.639 mensen overleden, 1.480 minder dan in dezelfde periode in 2021 (-1,9%).

Voorlopige gegevens van het INE wijzen ook op een toename van het aantal geboorten in de eerste helft van 2022 (38.580) ten opzichte van dezelfde periode in 2021 (38.050), wat neerkomt op 530 extra levendgeborenen (+1,4%).

In juni 2022 waren er 6.532 levendgeborenen, wat neerkomt op een waarde die dicht bij die van juni 2021 (6.546) ligt.

"In de maand juni 2022 bedroeg het natuurlijk evenwicht (verschil tussen het aantal levendgeborenen en het aantal sterfgevallen in een bepaalde periode) -3.649, een verslechtering ten opzichte van dezelfde maand van 2021, toen het de waarde van -1.663 registreerde", aldus de INE.

Het vermeldt ook dat in de eerste helft van 2022 de gecumuleerde waarde van het natuurlijk evenwicht min 25.265 bedroeg, wat een vermindering betekent ten opzichte van de waarde die in dezelfde periode van 2021 werd waargenomen (-29.239).

De gegevens van het INE tellen ook het aantal huwelijken, waaruit blijkt dat er in juni 2022 3.985 werden voltrokken, wat neerkomt op een stijging van 23% ten opzichte van het aantal voltrokken huwelijken in juni 2021 (745 meer).

In de eerste helft van 2022 werden 13.904 huwelijken voltrokken, 5.231 meer dan in dezelfde periode van 2021.