In een verklaring aan Lusa zegt Zero "de grootste bezwaren te hebben tegen de noodzaak en de mogelijkheid om met dit project door te gaan" voor de stuwdam, waarbij hij opmerkt dat "het al de ambitie had om de problemen in verband met de ontvolking op te lossen".

De openbare raadpleging over de milieu-effectrapportage (MER) van het AHFM-project (Crato Multi-Purpose Hydraulic Use), dat door de intercommunale van Alto Alentejo (CIMAA) wordt gepromoot, is donderdag afgesloten.

Met het project, dat zich in de voorstudiefase bevindt, is een totale investering van 171 miljoen euro gemoeid, waarvan 120 miljoen is ingeschreven in het herstel- en veerkrachtplan (PRR).

"Slechte beslissing"

Voor Zero "tonen de documenten in de openbare raadpleging aan dat het project niet alleen geen oplossing is om de economie van de regio te bevorderen, maar ook (weer) een voorbeeld is van slechte beslissingen in het gebruik van schaarse publieke middelen" die Portugal als lidstaat van de Europese Unie heeft om ontwikkeling te bevorderen.

Bovendien, zo benadrukken zij, heeft het project "de verzwarende factor van het genereren van negatieve milieu- en sociale effecten" en "is het duidelijk een negatieve bijdrage aan de klimaatverandering als gevolg van een verhoogde uitstoot van broeikasgassen".

"Effecten die, samen met de aantasting van de biodiversiteit en de toename van het risico op vervuiling van waterlichamen, zullen leiden tot een schending van het beginsel 'niet significant schaden', een noodzakelijk criterium om toegang te hebben tot Europese fondsen in het kader van het herstel- en veerkrachtmechanisme (MRR)".