Volgens de gegevens over de internationale handel die door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) zijn bekendgemaakt, zijn de uitvoer en de invoer in het tweede kwartaal van dit jaar met respectievelijk 31,2% en 37,7% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

De statistische autoriteit heeft ook de definitieve resultaten voor het jaar 2021 gepresenteerd, die op basis van inmiddels verkregen aanvullende informatie herzieningen ten opzichte van de in juni bekendgemaakte voorlopige resultaten laten zien, namelijk een stijging van de uitvoer met 18,3% en van de invoer met 22,0% (herzieningen van respectievelijk 0 en 0,6 procentpunt).

In juni 2022 zijn de uitvoer en de invoer van goederen nominaal gestegen met respectievelijk 37,1% en 41,6% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder (+40,7% en +45,0%, in dezelfde volgorde, in mei 2022).