"In 14 van de laatste 20 jaar hebben we een neerslagtekort geregistreerd in vergelijking met de periode 1970/2000, een situatie die het ontstaan van perioden in de hand werkt waarin het vasteland zich in de hoogste klassen van meteorologische droogte en bijgevolg landbouw- en waterdroogte zal bevinden".

Wat de droogte betreft die het land momenteel doormaakt, met 55% van het vasteland in een klasse van ernstige droogte en 45% in extreme droogte, waarschuwt het IPMA dat in sommige van de meer recente meteorologische droogten de droge perioden langer aanhouden.

Als wordt uitgegaan van het hydrologische jaar, dat loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar, is het huidige jaar tot dusver het op één na droogste ooit (sinds 1931, toen met het verzamelen van de gegevens werd begonnen) en wordt het alleen overtroffen door het hydrologische jaar 2004/2005.

Als de cijfers tussen januari en juli (kalenderjaar) in aanmerking worden genomen, merkt het IPMA op dat het droogste jaar 2005 was, gevolgd door 2012, zodat dit het op twee na droogste jaar is sinds 1931.

In juli van vorig jaar was bijna 40% van het vasteland normaal en verkeerde de rest in milde, matige of ernstige droogte. De situatie verslechterde in augustus (22% van het grondgebied), maar verbeterde in de twee daaropvolgende maanden. Vanaf november is de situatie echter aanzienlijk verslechterd: slechts 8,1% van het grondgebied bevond zich toen in een toestand die als normaal werd beschouwd, en in december was dat nog 6,3%, een verslechtering dus.

Vanaf januari van dit jaar is het hele continent in een droogteregime terechtgekomen, tot vandaag. Sindsdien overheersten extreme droogte en ernstige droogte, behalve in maart en april, toen de droogte overwegend matig was.

Volgens de IPMA-bron is het een "terugkerende situatie" dat gebieden op het continent sinds het begin van het hydrologische jaar met droogte te kampen hebben, vooral in de zuidelijke regio.

Dit jaar viel in de maand maart meer dan normale regen, zowel in de noordelijke regio (ongeveer 130%) als in de zuidelijke regio, met ongeveer 200%.

Volgens het IPMA is er in het lopende hydrologische jaar zelfs maandelijks neerslag geregistreerd op het hele grondgebied.

"Wat er gebeurt is dat de waarden zeer laag zijn in vergelijking met wat wij als normaal beschouwen, d.w.z. een onbetekenende hoeveelheid neerslag terwijl wij ons in een situatie van aanhoudend neerslagtekort bevinden".