Tussen 2019 en 2021 heeft de ASAE 457 zaken geopend tegen commerciële inrichtingen voor de verkoop van alcohol aan minderjarigen en de opgelegde boetes bedroegen gezamenlijk 619.000 euro.

Het hoogste aantal zaken werd vorig jaar geregistreerd - 228. Dit is een aantal dat meer dan het dubbele is van het aantal dat in 2020 werd geregistreerd - het jaar waarin 111 zaken werden geopend - en een aantal dat boven de waarde ligt die in 2019 werd geverifieerd, dat wil zeggen, in een pre-pandemische context - 118 processen.