Lokale accommodatie (AL) in de Douro breidt zich uit en draagt bij tot de diversificatie van het toeristische aanbod in Portugal. Volgens het Bureau voor Toerisme van Porto en het Noorden zijn er momenteel 714 eenheden, met in totaal 3.349 bedden.

Deze zomer verwachten de hotels in de Douro een bezettingsgraad van 100% te bereiken, waarmee het niveau van vóór de pandemie wordt overschreden. De ontwikkeling van deze sector draagt bij aan de diversificatie van het toeristisch aanbod, een aanbod dat wordt gekenmerkt door een breed scala aan steeds beter gekwalificeerde lokale hoteleenheden die een aanvulling vormen op de traditionele hotels en boerderijen in de regio," aldus de voorzitter van het Bureau voor Toerisme Porto en Noord (TPNP), Luís Pedro Martins.

Luís Pedro Martins was van mening dat "de toename van de toeristische vraag in de Douro, die wordt gekenmerkt door consumenten met verschillende motivaties en koopkracht, een van de belangrijkste drijvende krachten is achter de groei van de lokale accommodatiemarkt in de regio".

"Op deze manier speelt AL een overheersende rol in het economisch herstel van gebieden, door bij te dragen aan het opknappen van historische huizen en ruïnes en deze om te vormen tot plaatsen van toeristisch belang", benadrukte hij.

"Vooral in gebieden met een lage dichtheid, zoals het geval is in de Douro, kan deze groei bijdragen tot de "economische dynamiek van verschillende plaatselijke actoren, namelijk plaatselijke producenten, restaurants, ambachtelijke winkels en de handel", alsmede tot het "scheppen van nieuwe banen".

"In deze sector is het heel duidelijk dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen de toeristische ontwikkeling van AL-bedrijven en de duurzame en ecologische verantwoordelijkheid die zij op zich moeten nemen. In dit geval is dat nog belangrijker omdat we het over de Douro hebben", benadrukte hij, waarbij hij herinnerde aan de classificatie als UNESCO-werelderfgoed in 2001.

Gevraagd naar de ontwikkeling van het toerisme in de Douro in 2022, zei hij dat "het in het begin van het jaar voor alle regio's een moeilijke start was, met bezettingsgraden van niet meer dan 25%. Geleidelijk aan is het echter beter gegaan en sinds Pasen is de bezettingsgraad uiteindelijk verbeterd", benadrukte hij.

Verwijzend naar gegevens van Turismo de Portugal zei hij dat de bezettingsgraad in hotels, toeristische dorpen en appartementen in de Douro tussen januari en juni 45,6% bedroeg en dat voor deze zomer de vooruitzichten "bemoedigend zijn," aangezien verwacht wordt dat "veel hoteleenheden een bezettingsgraad van 100% zullen bereiken.

De verwachtingen voor 2023 zijn "zeer positief". Bovendien wordt de Douro beschouwd als de Europese wijnstad, waarvan het motto "Douro rondom wijn" zal zijn, waardoor de reputatie in internationaal verband wordt versterkt en wordt bijgedragen aan het aantrekken van nog meer en "betere" toeristen.

Voor Luís Pedro Martins is de volgende "uitdaging de invoering van duurzame toeristische praktijken".