De regionale secretaresse voor onderwijs en culturele zaken, Sofia Ribeiro, laat in een persbericht weten dat leraren en technici momenteel "een tweetalig lesprogramma voor Portugees en Engels" uitwerken, dat al in het eerste schooljaar moet worden ingevoerd.

Tijdens het project zullen belangstellende leraren worden opgeleid om het programma vanaf het schooljaar 2023/2024 uit te voeren. Volgens Sofia Ribeiro begint het project met praktische vakken zoals plastische, motorische, dramatische en muzikale expressie.

De invoeging van tweetalig onderwijs zal gefaseerd en geleidelijk in de opleiding van de leerlingen worden ingevoegd, waarbij ook het "niveau van de eisen in andere vakken" zal worden verhoogd.

Volgens de regionale secretaris is "tweetalig onderwijs een van de doeltreffendste manieren om een vreemde taal te leren", en verhoogt het bovendien de communicatievaardigheden en concentratie van de leerlingen.