Tijdens een persconferentie maakte de WHO bekend dat het totale aantal besmettingen sinds het begin van de uitbraak de 35.000 heeft overschreden en dat de ziekte 12 sterfgevallen heeft veroorzaakt.

Met gevallen geregistreerd in 92 landen, circuleert het virus bijna uitsluitend in Europa en Amerika en bijna alle infecties worden vastgesteld bij mannen die seks hebben met andere mannen, maar de WHO benadrukte het belang van bescherming tegen het virus als je samenleeft met besmette mensen.

Gevraagd naar het nieuws van dinsdag over een mogelijk eerste geval van overdracht van een mens op een hond, in Parijs, zei de WHO dat zij van het geval op de hoogte was gebracht, waarbij zij erop wees dat dit geen onverwachte situatie is, aangezien huisdieren gewoonlijk in een gesloten omgeving en in de onmiddellijke nabijheid van besmette mensen leven, net als andere gezinsleden.

Het hoofd van de WHO Health Emergencies was van mening dat het risico in deze situatie vooral te maken heeft met de mogelijkheid dat het virus zich in nieuwe diersoorten vestigt en evolueert, waardoor de manier waarop het virus werkt of het immuunsysteem reageert kan veranderen.

"We mogen niet toestaan dat het virus zich in een andere dierenpopulatie vestigt, alle voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen", benadrukte Mike Ryan.

Op dezelfde persconferentie legde de pokkenexpert van de WHO, Rosamund Lewis, uit dat er verschillende manieren zijn waarop mensen zich in gezinsverband kunnen beschermen, namelijk door de patiënt te isoleren, een goede hygiëne te handhaven en zorgvuldig met afval om te gaan. Het vaccin is een andere optie, maar momenteel is de vraag groter dan het aanbod.

Wat het vaccin betreft, heeft de algemeen directeur van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zijn bezorgdheid geuit over het mogelijke risico van een nieuwe situatie van ongelijke toegang, ten nadele van de armste landen, zoals we hebben zien gebeuren tijdens de covid-19-pandemie.

De WHO staat momenteel in contact met het Deense farmaceutische bedrijf Bavarian Nordic, dat het vaccin produceert dat wordt gebruikt om pokken te voorkomen, om opties te bespreken zoals de overdracht van technologie of het toestaan dat andere laboratoria het vaccin ook produceren.

Desondanks benadrukte Rosamund Lewis dat het vaccin "geen wondermiddel" is tegen de uitbraak, omdat er nog geen sluitende gegevens zijn over de doeltreffendheid ervan in het algemeen, In de jaren tachtig werd gezegd dat het pokkenvaccin voor 85% doeltreffend was.

Volgens Rosamund Lewis verklaart dit waarom er gevallen van herinfectie zijn vastgesteld bij reeds gevaccineerde mensen en daarom dringt Rosamund Lewis erop aan dat preventie ook inhoudt dat het aantal seksuele partners wordt beperkt.