Een recente dynamiek

Portugese bedrijven en financiële entiteiten reageren op de eisen van regelgevers en beleggers en maken in toenemende mate gebruik van synergieën om niet alleen te voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving op het gebied van ESG (milieu, maatschappij en bestuur), maar ook om een reeks diensten aan te bieden die nieuwe zakelijke kansen bieden, en tegelijkertijd een niche in de markt te exploiteren die een groot potentieel biedt en nog niet volledig is verkend en ontwikkeld.


Het perspectief van de belegger

Vanuit het oogpunt van de beleggers hebben de richtlijnen die door de EU ten uitvoer worden gelegd al een verschuiving in de beleggingen teweeggebracht, waarbij steeds grotere kapitaalstromen naar duurzame beleggingen gaan en waarbij beleggers en fondsen zich houden aan de gemeenschappelijke ESG-marktbeginselen.


Rendementen

Diverse rapporten en studies van de afgelopen jaren erkennen dat ESG-beleggingen vergelijkbare of zelfs betere rendementen opleveren dan traditionele beleggingen en weerleggen elke scepsis over de correlatie tussen beter dan gemiddelde rendementen en ESG-beleggingen.

Volgens Reuters is de MSCI World ESG-index in 2021 met 22% gestegen, vergeleken met een winst van 15% voor de MSCI World-index. Dit kan worden verklaard doordat de investeringen in hernieuwbare energie, afvalverminderingsmechanismen, zonne-energiesystemen en andere duurzame projecten snel toenemen als gevolg van indrukwekkender rendementen, technologische vooruitgang en veelbelovende mogelijkheden die worden ondersteund door de verandering in de wereldpolitiek in de richting van een gemeenschappelijke groene agenda.


Verder potentieel

Deze markt blijft groeien en biedt kansen. Volgens Reuters werd in 2021 wereldwijd een recordbedrag van 649.000 miljoen euro in ESG-fondsen gestort, waardoor ESG-fondsen goed zijn voor 10% van het wereldwijde fondsvermogen.


Klimaatverandering: de gemeenschap en beleggers

Nu het momentum van de klimaatveranderingen op zijn hoogtepunt is, moeten beleggers de perceptie van hun belegging niet alleen vanuit het oogpunt van de gemeenschap bekijken, maar ook vanuit het oogpunt van de aandeelhouders.

Nieuwe ESG-mogelijkheden kunnen bedrijven niet alleen helpen om nieuwe markten te betreden, maar ook om nieuwe klanten aan zich te binden door duurzamere producten aan te bieden, en zo de voorkeur van de consument te helpen bepalen.


Onroerend goed en ESG

Onroerend goed is een van de meest waardevolle beleggingscategorieën in Portugal. Het is duidelijk hoe ESG beleggers in onroerendgoedbedrijven kan stimuleren om niet alleen betere voorwaarden te krijgen voor investeringen in de aankoop of renovatie van onroerend goed, maar ook om te profiteren van belastingvriendelijk beleid, om de belangstelling voor deze duurzame producten te stimuleren en tegelijkertijd te profiteren van aantrekkelijke huurrendementen.


De vastgoedmarkt in Portugal en de huidige investeringsmogelijkheden

Volgens JLL (een wereldwijd bedrijf voor commerciële vastgoeddiensten) werden in 2021 meer dan 190.000 woningen in Portugal verkocht, wat neerkomt op een stijging van 16% ten opzichte van 2020 en 10% ten opzichte van 2019.

Volgens de huidige prognoses zal deze trend zich in 2022 in Portugal voortzetten, voornamelijk omdat de vraag nog steeds groter is dan het aanbod en omdat er in 2021 10% meer vergunningen voor nieuwbouw zijn verleend dan in 2020.

Deze factoren, in combinatie met de hoge stimulansen voor investeerders die investeren in groene en duurzame woonprojecten, zullen de groei van de investeringen in 2022 stimuleren en ondersteunen, ondanks het huidige economische klimaat en de geopolitieke onzekerheid die de wereld momenteel doormaakt.

Aanvullende informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wenst over ESG en de mogelijkheden voor beleggingen in Portugal, kunt u contact opnemen met Sean Dowd en/of Joᾶo Fialho van het Lissabon kantoor van STAG: advice@stagfundmanagement.com.