De Regulerende Autoriteit voor Energiediensten (ERSE) heeft op haar website verklaard dat leveranciers van elektriciteit en/of gas die hun contract met klanten willen wijzigen, met inbegrip van een verhoging van de overeengekomen prijs, "aan het einde van de verwachte looptijd van het contract wanneer dit automatisch kan worden verlengd", "de klant hiervan schriftelijk in kennis moeten stellen", "ten minste 30 dagen vóór de datum waarop de voorgestelde wijzigingen van kracht zullen worden".

Volgens Sapo News kan de vrijemarktleverancier tijdens de looptijd van het bestaande contract geen prijsverhogingen opleggen, maar alleen wijzigingen voorstellen aan individuele klanten, inclusief de prijs, "in uitzonderlijke en naar behoren gerechtvaardigde situaties, die in het contract zelf zijn voorzien".

De regelgever benadrukte dat de leverancier de klant moet informeren dat deze dan de nieuwe voorwaarden kan weigeren en ervoor kan kiezen gratis een nieuwe leverancier in te huren, en dat klanten zo vaak van leverancier kunnen veranderen als zij willen.

Bij het kiezen van een energieleverancier raadde ERSE de consumenten aan gebruik te maken van een prijsvergelijkingssimulator en naast de prijs per kilowattuur ook andere contractuele aspecten te vergelijken, zoals het gecontracteerde vermogen, de contractduur, of het aanbod gepaard gaat met het contracteren van aanvullende diensten, of wat de boetes zijn bij vroegtijdige beëindiging in het geval van contracten met getrouwheidsafspraken.

De regelgever herinnerde ook aan enkele energiebesparende maatregelen, waaronder het gebruik van LED-lampen, waarmee in een jaar ongeveer acht euro per lamp kan worden bespaard, het gebruik van wasmachines met een volle lading en een programma voor lage temperatuur, het verlagen van de watertemperatuur van de boiler bij warm weer, of het uitschakelen van apparaten in "stand-by".

De dreigende stopzetting van de Russische gasleveringen aan Europa heeft de Europese Commissie ertoe aangezet besparingsdoelstellingen vast te stellen en de lidstaten ertoe aangezet plannen op te stellen om het energieverbruik te verminderen en zo tekorten in de winter te voorkomen.

De plannen variëren, afhankelijk van de mate waarin elk land afhankelijk is van Russisch gas, en omvatten maatregelen die variëren van luiken voor winkelramen in de nacht tot het verhogen van de temperatuur van airconditioners in de zomer.

In Portugal zou het energiebesparingsplan tegen eind augustus bekend moeten zijn.