In een verklaring waarin de staking wordt aangekondigd, vraagt de dienst Natuur- en Milieubescherming van het GNR (SEPNA/GNR) "de vaststelling van een specifieke loonschaal voor de professionele loopbaan van boswachters," en "de vaststelling van loontoeslagen, namelijk voor het uitoefenen van de functies van boswachter en voor het werken in bosbeschermingsteams.

Zij eisten ook de "oprichting van een boswachterskorps, met voldoende hiërarchische en functionele autonomie".

De staking van de bewakers van de dienst Natuur- en Milieubescherming van de GNR was uitgeroepen door de nationale federatie van vakbonden van ambtenaren en werknemers in de sociale dienstverlening.

De federatie zegt tot 10 augustus te hebben gewacht op een antwoord van de staatssecretaris voor civiele bescherming, aan wie zij naar eigen zeggen voorstellen had toegezonden "die zouden worden besproken tijdens een kalender van bijeenkomsten tussen 27 augustus en 7 oktober".

Aangezien zij geen antwoord heeft ontvangen "heeft zij besloten over te gaan tot een 24-uurs verlamming" op zondag, de dag waarop de jacht op verschillende wildsoorten wordt heropend.

De bosbouwcommissie heeft op 15 juli reeds een eendaagse staking en een sit-in buiten het ministerie, in Terreiro do Paço, Lissabon, gehouden, ook om te eisen dat de regering openstaat voor onderhandelingen om een oplossing te vinden voor de ingediende eisen.