Volgens de voorlopige raming van het directoraat-generaal Economische en financiële zaken (DG ECFIN) van de Europese Commissie is het consumentenvertrouwen in augustus met 2,1 punten gestegen in de eurozone en met 1,0 punt in de EU, nadat het in juli met respectievelijk 3,2 en 3,0 punten was gedaald, waardoor het laagste niveau ooit werd bereikt.

Ondanks het herstel in augustus blijft het consumentenvertrouwen, dat nu -26,0 punten bedraagt in de EU en -24,9 punten in de eurozone, onder het vorige historische dieptepunt, dat in het voorjaar van 2020 werd opgetekend bij het begin van de Covid-19-pandemie, merkt DG ECFIN op.

De raming van deze maand voor het EU-aggregaat is berekend op basis van gegevens uit consumentenenquêtes in 25 EU-landen (geen gegevens voor Griekenland en Roemenië) en bestrijkt 96% van de totale particuliere consumptieve bestedingen, terwijl voor de indicator van de eurozone 18 lidstaten worden bestreken (alleen Griekenland ontbreekt).