Nog een bewijs van het harde werk en de vastberadenheid van de eindexamenkandidaten uit jaar 13 is dat de A*- tot en met B-cijfers met maar liefst 24% zijn gestegen, en de A*- tot en met C-cijfers ook met 13% ten opzichte van vorig jaar.

Na hun uitmuntende A-niveau's hebben de studenten de deur geopend naar een aantal van de beste instellingen voor hoger onderwijs over de hele wereld.

Velen (24%) verlaten Nobel Algarve met de felbegeerde drie of meer A*- of A-cijfers en gaan nu naar de universiteit van hun eerste keuze, terwijl 60% van de studenten ten minste één A-cijfer heeft gehaald (vergeleken met het Britse gemiddelde van 36%).

Het hoofd van de school van Nobel Algarve, Abi Lewis, was opgetogen en zei: "Deze resultaten zijn een bewijs van onze fantastische studenten die zo hard hebben gewerkt, onder wat, zoals wij weten, extreme omstandigheden zijn geweest, om deze indrukwekkende resultaten te behalen."

"Een uitmuntende opleiding is meer dan alleen examenresultaten; ons brede en evenwichtige curriculum gaat verder dan het puur academische. Wij moedigen onze studenten aan om een diepere ervaring van de wereld op te bouwen. Maar de hoeksteen van ons bedrijf hier is om studenten voor te bereiden op internationaal hoger onderwijs, ingericht met keuzes en moedig genoeg om ze te nemen."


Er zijn ook verschillende individuele succesverhalen te belichten temidden van het klinkende resultaat, waaronder Maria Zhan, die dit jaar werd opgenomen op de Globeducate Roll of Honour.

Maria kwam in jaar 6 bij Nobel Algarve, dat dit jaar zijn 50-jarig bestaan viert, en heeft in die tijd op academisch gebied uitgeblonken. Meer in het algemeen wordt ze door haar medeleerlingen ook omschreven als een enthousiast musicus en een vriendelijke en populaire student. Maria behaalde deze zomer 4 A*-cijfers voor haar A-Levels en kan nu naar de universiteit van haar eerste keuze in Londen, King's College, om biomedische wetenschappen te studeren.

Ook vermeldenswaard onder de leerlingen met de hoogste cijfers waren de "Head boy" van Nobel Algarve, Gabriel Khaled Idriss, die twee A* en één A haalde; Maena Marie Adjoba Leray, die drie A* en één A haalde, en Alice Tomé Lehodey, die vier A's haalde. Carlota Goncalves, die één A* en twee A's haalde, heeft een plaats bemachtigd op het Imperial College in Londen, en Maya Soares Archer, die ook één A* en twee A's haalde, gaat studeren aan de universiteit van Bristol.