Verwijzend naar de presentatie op 2 september van de strategie om de vaccinatie tegen Covid-19 en de seizoensgriep te versterken, verwacht Marta Temido dat dit proces op de daaropvolgende maandag, de 5e, van start zal gaan.

De minister zei ook dat het Europees Geneesmiddelenbureau naar verwachting op 1 september een advies zal uitbrengen over het gebruik van gecombineerde vaccins tegen Covid-19 en griep en dat Portugal, indien bevestigd, in de loop van deze week zal beginnen met de ontvangst van de eerste batches.

"We werken in deze context en in die zin dat de reactie vooral gericht is op de bescherming van de meest kwetsbare bevolking, in een context waarin we een toename van de vraag naar gezondheidsdiensten voorzien", voegde zij eraan toe.

Naast de vaccinatiestrategie zullen het directoraat-generaal Gezondheid en het ministerie tijdens dezelfde persconferentie, die voor 2 september is gepland, ook richtsnoeren presenteren voor Covid-19 en andere infecties van de luchtwegen tijdens de herfst- en winterperiode.