In een verklaring wijst het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap erop dat het programma, Interreg Spanje-Portugal (POCTEP) genaamd, "banen zal scheppen, de overgang naar een klimaat- en energiesysteem zal stimuleren en betere gezondheidszorg zal bieden aan de mensen die in deze grensoverschrijdende regio's wonen".

Volgens de Europese Commissie "zal het programma grensoverschrijdende samenwerking via netwerken tussen kleine en middelgrote ondernemingen ondersteunen om onderzoek en kennisoverdracht te verbeteren", "projecten financieren om de energie-efficiëntie van openbare gebouwen te verbeteren" en "ook de ontwikkeling van duurzaam toerisme, het behoud van het cultureel erfgoed, betere gezondheidsinfrastructuur en beroepsopleiding voor mensen die in de grensoverschrijdende regio wonen, ondersteunen".

Regionale samenwerking

"Ik ben verheugd dat het grootste programma voor grensoverschrijdende samenwerking in Europa is goedgekeurd. Veel van de uitdagingen waarmee de Europese regio's momenteel worden geconfronteerd, kunnen alleen worden aangepakt door meer regionale samenwerking", aldus Elisa Ferreira, Europees commissaris voor Cohesie en Hervormingen, die van mening is dat "het POCTEP-programma het volledige potentieel van samenwerking tussen de grensregio's van Spanje en Portugal benut".