De Voedsel- en Warenautoriteit (ASAE) heeft een inspectieoperatie "Veilig Toerisme" uitgevoerd, van het noorden tot het zuiden van het land, gericht op toeristische ondernemingen en lokale accommodatie (AL).

In deze tijd van het jaar, met de toename van de vraag naar diensten die op dit gebied, was deze operatie erop gericht "om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers te waarborgen, met andere woorden veilig toerisme", zegt ASAE in een verklaring.

In totaal werden 201 economische operatoren geïnspecteerd en 27 administratieve inbreukprocedures opgestart, met als belangrijkste inbreuken het niet naleven van het (de) proces(sen) gebaseerd op de principes van HACCP, het bekendmaken of verkopen van niet-geregistreerde accommodatie in toeristische resorts of met verouderde registratie en het niet naleven van het klachtenboek.

De schorsing van de activiteit van een marktdeelnemer werd ook vastgesteld wegens niet-naleving van de algemene voorschriften die van toepassing zijn op AL-bedrijven.

De ASAE verklaart dat "zij, binnen het kader van haar bevoegdheden, op het gehele nationale grondgebied inspecties zal blijven uitvoeren ten behoeve van een gezonde en eerlijke concurrentie tussen de marktdeelnemers, waarbij de voedselveiligheid en de volksgezondheid van de consument worden gewaarborgd".