In de klachten wordt beweerd dat particuliere gezondheidsinstellingen hun klanten persoonlijke beschermingsmiddelen blijven aanrekenen tegen verschillende prijzen. DECO zei dat zij de regelgevende instantie zal vragen de tarieven te reguleren.