Een mogelijke verhoging van de belastingdruk blijft bovenaan de bezorgdheid van verhuurders staan, maar ongeveer een derde vreest ook dat de regering volgend jaar zal overgaan tot een administratieve bevriezing van de huurprijzen als gevolg van de stijgende inflatie, zo blijkt uit de V-editie van de Barómetro Confiança dos Proprietários, uitgevoerd door de Vereniging van Eigenaren van Lissabon (ALP).

Wat de mogelijke maatregelen van de uitvoerende macht betreft, blijft de stijging van de belastingdruk op onroerend goed de grootste vrees van de eigenaren, waarbij meer dan de helft van de respondenten dit onderwerp aanwijst als de grootste zorg voor 2023.

Een derde van de eigenaren (36%) gaf in dit onderzoek echter de handhaving van de bevriezing van de huurprijzen in contracten van vóór 1990 aan als hun grootste vrees voor het komende jaar, terwijl nog eens een derde (34%) zei te vrezen voor een mogelijke administratieve bevriezing door de regering van alle inkomens als gevolg van de escalerende inflatie.

Anderzijds blijkt uit de studie ook dat bijna twee derde van de ondervraagde verhuurders (64,7%) zegt voorstander te zijn van het bevriezen van oude huurovereenkomsten, en de meerderheid (97,9%) gelooft niet dat de regering de politieke moed zal hebben om een einde te maken aan deze maatregel, die betrekking heeft op huurovereenkomsten die vóór 1990 zijn gesloten.