Uit de gegevens van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de EU, blijkt dat vorig jaar 86,9% van de Portugese studenten tussen 15 en 29 jaar niet werkte, terwijl nog eens 10,3% werk had en 2,9% werkloos was.

In de EU als geheel had in 2021 23% van de jongeren tussen 15 en 29 jaar die formeel onderwijs volgden, ook werk, terwijl 3% werk zocht en beschikbaar was om aan de slag te gaan (d.w.z. werkloos was).

Per land had Nederland in 2021 het hoogste percentage studenten tussen 15 en 29 jaar die werk hadden terwijl ze nog studeerden (70%), gevolgd door Denemarken (49%) en Duitsland (42%).

De laagste werkgelegenheidspercentages onder jonge studenten werden daarentegen aangetroffen in Roemenië (2%), Slowakije (4%), Hongarije en Bulgarije (beide 5%).