In een toespraak in Praag, bij haar aankomst op een informele bijeenkomst van de ministers van Defensie van de Europese Unie, heeft Helena Carreiras, die in juli de doelstelling van de regering van Portugal heeft overgenomen om het ratificatieproces zo spoedig mogelijk af te ronden, herhaald dat de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO zeer spoedig, na de parlementaire vakantie, door het parlement moet worden geratificeerd.

De ontwerp-resoluties van de regering over dit onderwerp - die op 14 juli door de Raad van Ministers zijn goedgekeurd - zijn op 19 juli aan het parlement voorgelegd.