Uit de snelle raming van het officiële bureau voor de statistiek van de Europese Unie blijkt dat de inflatie op jaarbasis - gemeten aan de hand van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen - blijft stijgen en een nieuwe "piek" bereikt in de eurozone, namelijk 9,1%, twee tienden meer dan de waarde die in de vorige maand werd opgetekend.

Bij de analyse van de belangrijkste inflatiecomponenten in de eurozone voegt de dienst voor de statistiek van de Gemeenschap eraan toe dat energie opnieuw het zwaarst weegt (38,3%, tegen 39,6% in juli vorig jaar), gevolgd door voedingsmiddelen, alcohol en tabak (10,6%, tegen 9,8% in juli), niet-energetische industrieproducten (5,0%, tegen 4,5% in juli) en diensten (3,8%, tegen 3,7% een maand eerder).

Het inflatiecijfer in de eurozone is sinds juni 2021 aan het versnellen, vooral als gevolg van de stijgende energieprijzen, en bereikt sinds november recordniveaus.