Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) zijn de cijfers gebaseerd op een snelle raming van 29 juli, die wees op een groei van het bbp in het tweede kwartaal tot 6,9 procent op jaarbasis en een krimp van de keten met 0,2 procent.

Volgens het INE weerspiegelen deze voorlopige ramingen voor het tweede kwartaal van 2022 in de jaar-op-jaar vergelijking "deels een basiseffect, aangezien in het eerste kwartaal van 2021 verschillende maatregelen van kracht waren ter bestrijding van de pandemie die de economische activiteit conditioneerden".