De Bank van Portugal (BdP) heeft woensdag gewaarschuwd dat entiteiten die via https://www.creditojusto.org, https://www.creditoconsolidadopt.com en op Facebook onder de naam "CreditoJusto" actief zijn, geen vergunning hebben om financiële activiteiten uit te oefenen die onder haar toezicht vallen.

"De activiteit van kredietverlening als bedoeld in (...) artikel 4 van de algemene regeling voor kredietinstellingen en financiële ondernemingen (...), en de bemiddelings- en adviesactiviteiten inzake kredietovereenkomsten als bedoeld in respectievelijk punt j) en p) van artikel 3 en in de artikelen 4 en 7 van de wettelijke regeling voor kredietbemiddelaars (...), zijn voorbehouden aan entiteiten die gemachtigd zijn om deze uit te oefenen, overeenkomstig de bepalingen van respectievelijk deze decreten", benadrukt de toezichthoudende entiteit.

De Banco de Portugal wijst er tevens op dat de lijsten van entiteiten die gemachtigd zijn om krediet te verlenen en op te treden als kredietbemiddelaar en adviseur inzake kredietovereenkomsten, kunnen worden geraadpleegd op de website van de Banco de Portugal en op het klantenportaal van de bank.