Volgens het vicevoorzitterschap van de regering van de Azoren kregen 24.680 gepensioneerden steun van 10 euro voor COMPAMID - Aanvullend bedrag voor de aankoop van geneesmiddelen voor bejaarden, waarbij ongeveer 247.000 euro is uitbetaald.

Daarnaast is aan in totaal 31.598 begunstigden van de aanvullende kinder- en jeugdbijslag van de Azoren (CAAF) 10 euro steun toegekend, waarbij volgens een nota van de regionale regering (PSD/CDS-PP/PPM) bijna 316.000 euro is uitbetaald.

De steun van 20 euro voor gezinnen die het sociale elektriciteitstarief genieten, is toegekend op basis van de maand juni en betrof 12.202 huishoudens. Er is een bedrag van 244.000 euro besteed, aldus de vice-voorzitter.

"De buitengewone steun, die in het leven is geroepen vanwege de sociale gevolgen van de inflatie in de autonome regio van de Azoren, is reeds uitbetaald, waarbij het totaal uit te betalen bedrag meer dan 800.000 euro bedraagt", zo werd opgemerkt.

De vice-voorzitter van de uitvoerende macht, Artur Lima, benadrukt in het document dat "deze tijdelijke sociale steunmaatregelen bedoeld waren om de meest kwetsbare gezinnen te helpen, als gevolg van de prijsstijging van essentiële goederen".

Artur Lima herhaalde dat de regering van de Azoren, naast de sociale maatregelen die de afgelopen maanden zijn genomen, "heeft geanticipeerd op de inflatie, waardoor de Azoreanen over meer besteedbaar inkomen konden beschikken", en noemde als voorbeeld de vrijstelling van de maandelijkse bijdrage voor dagopvang.

In juli 2022 keurde de regionale regering van de Azoren in de regeringsraad in Velas een reeks van drie sociale steunmaatregelen goed om het hoofd te bieden aan de gestegen inflatie en de kosten van levensonderhoud in de archipel, die het gevolg zijn van de consequenties van de oorlog in Oost-Europa.