Voordat deze nieuwe norm werd toegepast, werden beleggers die meerwaarden realiseerden tussen de aankoop en de verkoop van effecten, geconfronteerd met een autonoom belastingtarief van 28% op deze meerwaarden. Dit betekent dat het positieve verschil tussen de in een bepaald jaar gerealiseerde meerwaarden en minderwaarden werd belast tegen 28% en afzonderlijk van de resterende jaarinkomsten van de belegger.

Als alternatief hadden beleggers ook de mogelijkheid om deze winsten op te nemen in hun belastbaar inkomen voor het jaar en te worden belast tegen hun toepasselijke marginale belastingtarief. Deze optie kan fiscaal efficiënt zijn als het inkomstenbelastingtarief lager is dan 28%.

Vanaf januari 2023 zal de Portugese regering een nieuwe wetgeving invoeren, die bepaalt dat het positieve verschil tussen de jaarlijkse vermogenswinst en de jaarlijkse vermogensverliezen verplicht aan het jaarinkomen van de belastingbetaler zal worden toegevoegd telkens wanneer de volgende voorwaarden cumulatief van toepassing zijn:

- De onderliggende activa zijn aangehouden gedurende een periode die korter is dan 365 dagen;

- het jaarlijks belastbaar inkomen, waarin het positieve verschil tussen vermogenswinst en -verlies is begrepen, is gelijk aan of hoger dan 75.009 euro (de huidige hoogste belastingschijf voor Portugese belastingplichtigen).

Dit betekent in wezen dat belastingbetalers met een hoger tarief die aan de bovenstaande criteria voldoen, de bovengenoemde vermogenswinst in hun jaarinkomen moeten opnemen en tegen een tarief van 48% worden belast in plaats van de gebruikelijke 28%, een regel die ook van toepassing is als de vermogenswinst afkomstig is uit een rechtsgebied op de zwarte lijst, waarvoor een onderliggend verzwaard belastingtarief van 35% geldt.

Uiteindelijk zullen deze beleggers te maken krijgen met een potentieel verlies van een vijfde van hun vermogenswinst aan de fiscus, een ernstige verzwaring van de fiscale last die reeds van toepassing is op deze belastingplichtigen met een hoger tarief, aangezien beleggers altijd de optie (niet de verplichting) hebben gehad om deze winst bij hun jaarlijks inkomen op te tellen.

Bij Blacktower kunnen we u advies geven over de beste beleggingsstrategieën die passen bij uw doelstellingen op lange en korte termijn. Wij beschikken over een reeks fiscaal gunstige beleggingsproducten die in overeenstemming zijn met de Portugese wetgeving, wat uiteindelijk voordelig kan zijn voor u en uw gezin. Hiermee kunt u aanzienlijk besparen op uw belastingverplichting in vergelijking met beleggen op een gewone beleggingsrekening of via uw bank, met inbegrip van een vermindering van uw vermogenswinstbelastingverplichtingen. Een bijkomend voordeel van dit type structuur is dat u uw vermogen kunt doorgeven aan uw familie zonder successierechten te moeten betalen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Blacktower Financial Management op +351 214 648 220 of e-mailen naar info@blacktowerfm.com


Disclaimer toevoegen: Deze mededeling is louter informatief en is niet bedoeld als, en mag niet worden opgevat als, beleggingsadvies, beleggingsaanbevelingen of beleggingsonderzoek. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur alvorens u een financiële planningsactiviteit onderneemt.