Volgens het persagentschap Lusa heeft José Luís Carneiro gezegd dat Ourém is opgenomen in het resolutiekader dat door de regering is geschetst om de wederopbouw van de door de branden getroffen ruimten te steunen, alsook om de bevolking te helpen. Van de zes miljoen euro schade heeft vier miljoen betrekking op het verlies van een pluimveeproductiebedrijf.

Na het opnemen van de schade zullen de ministeries van Territoriale Cohesie, Milieu en Klimaatactie en Landbouw en Voedselvoorziening "de situatie samen met de staat moeten aanpakken".

De burgemeester van Ourém overhandigde José Luís Carneiro een "specificatie" waarin melding wordt gemaakt van de zes miljoen euro schade, zonder nog gegevens over de schade aan de bossen, als gevolg van de branden die de regio hebben getroffen.

De minister van Binnenlandse Zaken wees er ook op dat het gemeentelijke noodplan en plan voor civiele bescherming van de gemeente Ourém "goedgekeurd en geactualiseerd" zijn, evenals het gemeentelijke plan voor de bescherming van het bos tegen branden.

Luís Albuquerque zei ook dat er in de gemeente Ourém dieren en volières verloren zijn gegaan, evenals een werkplaats, bijgebouwen, landbouwvoorzieningen, twee eerste woningen, en leegstaande huizen.