Tijdens een persconferentie in het Parlement gaf de parlementsleider van de PSD, Joaquim Miranda Sarmento, nadere bijzonderheden over dit programma - dat wordt gepresenteerd in de vorm van een ontwerpresolutie in de hoop dat het "zo spoedig mogelijk" zal worden besproken en in stemming gebracht - dat reeds half augustus door de partijleider, Luís Montenegro, was aangekondigd tijdens het Pontal-festival.

Miranda Sarmento bekritiseerde de ongevoeligheid van de regering voor de economische en sociale problemen van gezinnen en bedrijven en zei dat de totale waarde van het sociale noodprogramma bijna 1,5 miljard euro zal bedragen, een verhoging ten opzichte van de oorspronkelijke door Montenegro aangegeven waarde (één miljard).

De sociaal-democraat rechtvaardigde dit verschil met de "verslechtering van de situatie van gezinnen en bedrijven in de afgelopen weken", maar ook met het feit dat uit de uitvoering in juli blijkt dat "er zeer aanzienlijke extra inkomsten zijn en dat deze maatregelen het streefcijfer voor het tekort of de schuldvermindering niet in gevaar brengen".

Een van de voorstellen is de verlaging van de BTW op energie (brandstof, elektriciteit en gas) tot 6 procent, een maatregel die de PSD in de tekst van de ontwerpresolutie voorstelt en die "van kracht kan zijn voor een eerste periode van zes maanden, automatisch verlengbaar met eenzelfde periode, tenzij een parlementair besluit tot het tegendeel wordt genomen op basis van een terugdraaiing van de inmiddels geaccumuleerde prijsstijgingen van die perioden".

Volgens de PSD-parlementsleider "is het onbegrijpelijk dat de regering het BTW-tarief op energie nog niet heeft verlaagd", waarbij hij opmerkt dat "verschillende Europese landen dit reeds hebben gedaan ondanks het feit dat er geen formeel besluit van de Europese Commissie is".

"Uit het nieuws van vandaag blijkt dat de regering en de premier de Portugezen gedurende deze zes maanden hebben bedrogen door te zeggen dat het niet mogelijk was om de BTW op brandstof, elektriciteit en gas te verlagen", beschuldigde hij.

De resterende maatregelen van het zevenpuntenprogramma zullen volgens de PSD-parlementsleider vier maanden duren omdat daarna de bespreking van de staatsbegroting voor 2023 zal volgen.

Een van deze maatregelen is de toekenning van een voedselbon ter waarde van 40 euro per maand aan alle gepensioneerden met een pensioen tot 1.108 euro, tussen september en december van dit jaar, en aan alle burgers in het actieve leven en met een inkomen tot de derde schijf van de inkomstenbelasting, gedurende dezelfde periode.

In het sociale noodprogramma van de sociaaldemocraten wordt ook voorgesteld de inkomstenbelasting in de vierde, vijfde en zesde schijf te verlagen, een maatregel die op 200 miljoen euro is begroot.

De partij onder leiding van Luís Montenegro is ook van plan om vanaf deze maand tot het einde van het jaar 10 euro extra per maand uit te trekken voor alle kinderen en jongeren die kinderbijslag ontvangen.

Voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en particuliere liefdadigheidsinstellingen wordt voorgesteld lijnen voor financiële steun te creëren "om de stijgende energiekosten het hoofd te bieden".

In die zin willen de sociaal-democraten een kapitalisatielijn voor bedrijven in de sectoren die het zwaarst getroffen worden door de stijging van de brandstofprijzen. Dit zou gebeuren in partnerschap met de Europese Investeringsbank en zou 250 miljoen euro vrijmaken.

Voor agrovoedingsproducenten heeft de PSD overwogen landbouwcoöperaties op te nemen in de "beroepsdiesel", maar alleen voor bedrijven met de economische activiteitsklasse "vervoerder".

Het sociale noodplan voorziet ook in een grotere korting op de eindprijs van in de landbouw gebruikte diesel, wat neerkomt op een vermindering met 20 cent per liter.