Het strategisch plan is opgesteld door de twee gekozen leden van de Gemeentelijke Jeugdraad van Tábua (CMJT), samen met drie uitgenodigde jongeren, afkomstig uit verschillende actiegebieden.

"We bespraken wat we wilden, wat we dachten dat er ontbrak voor de jongeren van Tábua. Nadat we de verschillende ideeën in kaart hadden gebracht, hebben we ze gegroepeerd naar actieterreinen", zei een van de gekozen leden van het CMJT, Beatriz Carvalho, op 2 september tegen het persbureau Lusa.

Dit plan voor de jeugd omvat zeven thema's: sport, toerisme en vrije tijd, innovatie en ondernemerschap, onderwijs, opleiding en capaciteitsopbouw, werkgelegenheid en huisvesting.

Actief burgerschap, cultuur en communicatie zijn andere thema's die deel uitmaken van het plan.

Wat onderwijs, opleiding en capaciteitsopbouw betreft, stelden de jongeren voor om een soort "open universiteit" op te richten, maar in dit geval hoopten ze dat jongeren tijdens hun opleiding "naar bedrijven zouden kunnen gaan om het eerste contact te hebben met de arbeidswereld op het gebied van hun studie", legde Beatriz Carvalho uit.

Het idee is ook om een "Jongerenparlement" op te richten, met jonge vertegenwoordigers uit de verschillende parochies, waar zij zouden kunnen debatteren over de behoeften en mogelijkheden die in elke plaats nodig zijn.

Een van de problemen die de jongeren in Tábua ontdekten was het feit dat "de informatie soms erg versnipperd is".

Daarom stelden zij voor een "directer communicatiekanaal" te creëren waar zij alle voor jongeren bestemde informatie konden vinden.

Wat de communicatie betreft, stelden zij een jongerenportaal voor waar alle voor jongeren bestemde informatie zou kunnen worden ondergebracht, alsook de oprichting van een ombudsman voor jongeren, met als doel een grotere nabijheid en een grotere stimulans tot participatie en actief burgerschap en de daaruit voortvloeiende interactie tussen de diensten van de gemeente en de jongeren te bevorderen.

Andere voorstellen, op het gebied van innovatie en ondernemerschap, omvatten de oprichting van een jongerenloket om "jongeren te ondersteunen bij het verduidelijken van hun twijfels en vragen tijdens hun school- of beroepsloopbaan, door hen te verwijzen naar de diensten die reeds in de gemeente bestaan", onderstreepte zij.

De voorbereiding van een kunstwedstrijd in sociale netwerken, de oprichting van een gemeentelijke vrijwilligersbank, de uitvoering van acties om afval in te zamelen, alsook campagnes om goederen in te zamelen zijn andere maatregelen.