Tijdens een inspectie in de vissershaven van Matosinhos werd vastgesteld dat een vissersvaartuig met een mechanisch defect dat in een andere vissershaven was aangemeerd, een vis te koop had aangeboden op een visafslag, zonder deze daadwerkelijk te hebben gevangen.

Een 66-jarige man werd geïdentificeerd en er werd een aanmaning opgesteld wegens overschrijding van de wettelijk vastgestelde vangstbeperkingen door de totaal toegestane vangsten en quota; deze overtreding wordt bestraft met een maximumboete van 37.500 euro.

De vis is in beslag genomen en op een visafslag verkocht, waarbij de waarde van de verkoop ter beschikking van het proces is gebleven.

Het beheer van het aan Portugal toegewezen quotum voor ansjovis wordt gewaarborgd door maatregelen die gericht zijn op een duurzaam beheer van de mariene hulpbronnen, waarbij de verenigingen en producentenorganisaties die de sector vertegenwoordigen, worden betrokken en toezicht houden, wetenschappelijk advies in acht wordt genomen en wordt gezorgd voor een visserij die bijdraagt tot een verbetering van de inkomsten uit de activiteit met biologisch duurzame exploitatieniveaus.