"De zomerbranden van dit jaar waren van een ongekende hevigheid en hadden ernstige gevolgen voor de ecosystemen van de bergen, wat zal leiden tot een aanzienlijk verlies van het natuurlijke kapitaal van de regio als er niet onmiddellijk en met een langetermijnvisie wordt gehandeld. Rewilding Portugal steunt de creatie van een landschap dat beter bestand is tegen vuur, functioneler is vanuit het oogpunt van ecosystemen, en biodiverser en rijker is aan fauna en flora," zei de vereniging in een verklaring die naar Lusa News Agency werd gestuurd.

Rewilding Portugal stuurde een voorstel van dringende ecologische herstelmaatregelen naar verschillende belangrijke ambtenaren van het gebied en met verantwoordelijkheden in de materie, waaronder de gemeenteraden van de Serra da Estrela regio, het Instituut voor Natuurbehoud en Bossen en het Portugese Milieuagentschap.

Het voorstel "omvat maatregelen op korte, middellange en lange termijn om Serra da Estrela te herstellen en te voorkomen dat deze catastrofale branden zich in de toekomst herhalen".

"Er zijn ook maatregelen opgenomen, waarvan sommige al eerder in vergelijkbare situaties zijn toegepast, die niet raadzaam zijn voor een effectief herstel van Serra da Estrela," wezen zij erop.

Tot de maatregelen die Rewilding Portugal aanbeveelt om op korte termijn (vóór eind 2022) uit te voeren, behoren "het kappen en afvoeren van dood hout voor de bouw van palissaden om erosie te voorkomen, met name in gebieden met steile hellingen, en het uitvoeren van noodzaai om bodemerosie te voorkomen en de overlevende fauna in stand te houden".
Ook wordt voorgesteld in de getroffen waterlopen in te grijpen "om de groei van de vegetatie te bevorderen en het herstel van deze ecosystemen te bespoedigen", en "om de opvang van water in het landschap te verbeteren ter voorkoming van toekomstige branden, door de aanleg van kleine vijvers en overstromingsgebieden in het landschap".

Wat de op middellange en lange termijn (vanaf 2023) uit te voeren maatregelen betreft, legde de groep de nadruk op de instandhouding en uitbreiding van het brandpreventienetwerk "door meer herbivoren en de herintroductie van belangrijke soorten wilde en halfwilde herbivoren, namelijk paarden (bijvoorbeeld het Garrana-ras), herten en berggeiten, en ook de toename van het aantal reeën".

Ook werd voorgesteld een integraal bosbeheerplan voor de Serra da Estrela op te stellen voor het komende decennium.

Rewilding Portugal raadt echter maatregelen af zoals boomplantcampagnes (met als argument dat het uitvalpercentage van deze bomen zeer hoog is) en de bouw van dammen (aangezien deze structuren negatieve milieueffecten hebben, grote landschapsveranderingen met zich meebrengen en afhankelijk zijn van een constante watertoevoer om ze te voeden).

Rewilding Portugal "is de belangrijkste partner van Rewilding Europe in het gebied van de Grote Coa-vallei en werkt nauw samen met Rewilding Europe om het gemeenschappelijke doel te bereiken, namelijk van Portugal een wildere plek maken", aldus informatie die op de website van Rewilding beschikbaar is gesteld.

De Serra da Estrela werd getroffen door een brand die op 6 augustus uitbrak in Garrocho, in de gemeente Covilhã (district Castelo Branco) en die naar verluidt op 13 augustus was geblust.

De brand werd op de 15e gereactiveerd en werd op de 17e van dezelfde maand, 's nachts, opnieuw als onder controle beschouwd.

De vlammen sloegen over naar het district Guarda, in de gemeenten Manteigas, Gouveia, Guarda en Celorico da Beira, en bereikten ook de gemeente Belmonte, in het district Castelo Branco.