Wat is het?

Het is het aanpassen van de wegingen van de verschillende activaklassen in uw portefeuille, meestal door het kopen en verkopen van holdings om de totale allocatie van activa weer in overeenstemming te brengen met uw risicoprofiel en doelstellingen.

Waarom is het belangrijk?

Een goed gespreide portefeuille die effectief opnieuw in evenwicht wordt gebracht, speelt een rol bij het beperken van de marktvolatiliteit en uiteindelijk het risico. Als u niet herbalanceert, kunt u zich blootstellen aan een te groot risico waar u zich misschien niet prettig bij voelt of dat u zich niet kunt veroorloven. Omgekeerd is het mogelijk dat u niet genoeg risico neemt om het verwachte rendement te behalen of dat u het groeipotentieel van uw portefeuille beperkt.

We bevinden ons in een periode van marktonrust en het afgelopen jaar hebben we de Amerikaanse aandelenmarkt en Amerikaanse Treasuries, gewoonlijk niet-gecorreleerde sectoren, beiden zien dalen. Dit is iets wat wij in 50 jaar slechts 5 maanden hebben zien gebeuren, waarvan 2 maanden april en juni 2022 waren. Zo heeft de Amerikaanse techsector tijdens de pandemie verbazingwekkende rendementen geboekt (48% in 2019, 42% in 2020 en 33% in 2021) om in juni 2022 in US-dollartermen met 27% te zijn gedaald.

We weten allemaal dat we hoog moeten verkopen en laag moeten kopen, maar de markten zijn notoir moeilijk te timen - zelfs de professionals hebben het mis, maar regelmatige herbalancering kan een zeer effectief mechanisme zijn om de hoogte- en dieptepunten van de markten te beheren.

Aan het techvoorbeeld hierboven kunt u zien hoe gemakkelijk portefeuilles relatief snel uit balans kunnen raken. Als uw portefeuille voor 10% in tech is belegd en dit tijdens de pandemie tot 20% is gegroeid, zou het verstandig zijn om deze sector terug naar 10% te brengen. Als u deze sector laat groeien, is de portefeuille slecht gediversifieerd, wat het risico en de volatiliteit kan verhogen, en in dit voorbeeld zou u in hoge mate blootgesteld zijn aan de toekomstige neergang in 2022 - een mogelijk verlies op korte termijn dat u misschien niet aankunt of niet kunt dragen.

Hoe vaak?

Dit is een persoonlijke beslissing. U kunt kiezen voor een tijdgebonden aanpak door het elk kwartaal, tweejaarlijks of jaarlijks te doen, of u kunt ervoor kiezen om te herbalanceren zodra de weging van uw portefeuille een bepaald omslagpunt bereikt, bijvoorbeeld zodra de aandelen meer dan 60% bedragen.

Dit gezegd zijnde, moet u het niet overdrijven, want het kan contraproductief zijn, bv. als er kosten/belastingen mee gemoeid zijn en de portefeuille slechts minimaal is verschoven. Omgekeerd, als u het niet regelmatig genoeg doet, kan het zijn dat u een jaar doorbrengt met een assetallocatie die niet in lijn is met uw risicobenadering of doelstellingen.

Voordelen van professioneel advies

Beleggen vergt een zekere discipline die enigszins ingaat tegen ons natuurlijk menselijk instinct en veel beleggers laten hun handelen leiden door hun emoties.

Dit kan zijn: vasthouden aan beleggingen in de hoop dat ze "weer omhoog gaan" naar een eerder hoogtepunt, vasthouden aan sterk presterende aandelen in de overtuiging dat de groei oneindig zal zijn, of in paniek raken en zich volledig terugtrekken uit de markt, alleen om een eventuele opleving te missen.

Het is belangrijk om een duidelijk langetermijnplan voor uw portefeuille te hebben, in plaats van u zorgen te maken over de dagelijkse ups en downs. Wij zijn van mening dat het hebben van een onafhankelijke professionele adviseur aan uw zijde kan helpen de emotie weg te nemen, duidelijkheid te verschaffen in moeilijke periodes en een rationele benadering van uw beleggingen af te dwingen in alle marktomstandigheden.

Als u uw beleggingen of de beste manier om uw eigen portefeuille op te bouwen wilt bespreken, neem dan contact met ons op.

Debrah Broadfield en Mark Quinn zijn Chartered Financial Planners bij het Chartered Insurance Institute en Belastingadviseurs, gekwalificeerd bij de Association of Tax Technicians. Neem contact op met Debrah en Mark op: +351 289 355 316 of mark.quinn@spectrum-ifa.com/debrah.broadfield@spectrum-ifa.com