Volgens een nota die op de officiële website van het voorzitterschap van de Republiek is gepubliceerd, heeft het staatshoofd ook het regeringsbesluit afgekondigd dat de terugkeer van gas voor verbruikers met een jaarlijks verbruik van 10.000 m3 of minder naar het gereguleerde tariefstelsel mogelijk maakt.

Deze nota werd door het voorzitterschap van de Republiek bekendgemaakt op een moment dat premier António Costa nog bezig was met de presentatie van deze en andere maatregelen tijdens een persconferentie in het Palácio Nacional da Ajuda , in Lissabon, na een buitengewone vergadering van de Raad van Ministers.

Alvorens ze in het openbaar te presenteren, begaf de premier zich naar het paleis van Belém om de maatregelen 's avonds aan de president van de republiek voor te stellen.

Maatregelen

Volgens de verklaring van deze ministerraad bepaalt het wetsdecreet tot vaststelling van maatregelen ter ondersteuning van gezinnen "de toekenning van een buitengewone uitkering van 125 euro aan elke burger die geen pensioen ontvangt met een inkomen tot 2.700 euro bruto per maand" en "de toekenning aan alle gezinnen, ongeacht hun inkomen, van een buitengewone uitkering van 50 euro voor elk kind ten laste tot 24 jaar".

Hetzelfde wetsdecreet bepaalt "de betaling aan gepensioneerden van 14 en een halve maand pensioen, in plaats van de gebruikelijke 14 maanden" en de "verlenging van de opschorting van de verhoging van de koolstofbelasting, de teruggave aan de burgers van de extra BTW-inkomsten, en de verlaging van de ISP" tot het einde van het jaar.

De regering heeft ook een wetsontwerp goedgekeurd dat aan het parlement zal worden voorgelegd en dat voorziet in een "beperking met 2% van de maximale actualisering van de waarde van huurprijzen voor woningen en commerciële huurprijzen, in het jaar 2023" en de "invoering van een buitengewone steun voor het verhuren van onroerend goed, door de toekenning van een belastingvoordeel op inkomsten uit onroerend goed".

In dit wetsontwerp stelt de uitvoerende macht ook een "verlaging van de btw op de levering van elektriciteit van de huidige 13 procent tot 6 procent voor, een maatregel die tot december 2023 van kracht is" en "pensioenverhogingen, in 2023, van 4,43 procent voor pensioenen tot 886 euro, van 4,07 procent voor pensioenen tussen 886 en 2.659 euro; en van 3,53 procent voor andere pensioenen die moeten worden geactualiseerd".

Volgens de verklaring van de ministerraad "heeft de regering ook de bevriezing van de prijzen van de CP-passen en -tickets voor het openbaar vervoer voor het hele jaar 2023 vastgesteld, waarbij wordt gezorgd voor een passende compensatie voor deze onderneming en de vervoersautoriteiten".