Tijdens een bijeenkomst van de intergemeentelijke raad zijn de gemeenten "de verbintenis aangegaan om" in de Algarve geproduceerde voedingsmiddelen op te nemen in de maaltijden die in de scholen van de regio worden bereid om "een verandering van het koopgedrag te bevorderen" en "korte afzetcircuits en gezonde consumptiegewoonten te stroomlijnen", rechtvaardigde AMAL in een verklaring.

De intercommunale benadrukte dat de maatregel ook tot doel heeft "de circulaire economie van afval en voedselverspilling te incorporeren" en het mogelijk zal maken om in schoolmaaltijden producten te introduceren die in de regio geproduceerd zijn zoals vis (zeebaars, makreel, zeebrasem), groenten, zoete aardappelen en fruit uit de Algarve", al vanaf het begin van dit schooljaar.

De compromisovereenkomst is goedgekeurd door "bijna alle" gemeenten van de Algarve, samen met de schoolgroepen, met het oog op, "het garanderen van maaltijden met deze producten in de onderwijsinstellingen van de regio", aldus het orgaan, dat de 16 gemeenten van de regio vertegenwoordigt.

Volgens dezelfde bron is het de bedoeling "maaltijden en proefstudies uit te voeren om nieuwe modellen voor de bevoorrading van schoolkantines te testen".

Naast de totstandbrenging van "korte bevoorradingsketens" wordt met de maatregel ook beoogd "levensmiddelen aan te kopen die onder BGA-kwaliteitsregelingen [Beschermde Geografische Aanduiding] zijn geproduceerd", te kiezen voor "ecologisch duurzame productiesystemen" en te kiezen voor "kleine plaatselijke producenten, met name die met de status van familiebedrijf".

"AMAL werkt aan de invoering van "duurzame voedselsystemen", die landbouw en milieu dichter bij elkaar brengen en een verandering in het koopgedrag stimuleren, met het oog op de bevordering van korte afzetkanalen en gezonde consumptiegewoonten", zo betoogden zij.

AMAL benadrukte ook dat het project "Duurzame Voedselsystemen" wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), via het Regionaal Operationeel Programma CRESC Algarve 2020.

In informatie die beschikbaar is gesteld op haar website, verduidelijkt AMAL dat het project "Duurzame Voedselsystemen" tot doel heeft "een systeem van geaggregeerde overheidsaankopen van lokale productie te implementeren om lokale en regionale instellingen te bevoorraden, zoals scholen en privé-instellingen voor sociale solidariteit, onder andere".

Het aanmoedigen van "ecologisch duurzame productie- en consumptiewijzen" om "biodiversiteit, traditionele kennis en gezonde eetgewoonten" te bevorderen, met de nadruk op het "mediterrane dieet", is een andere doelstelling van het project, zo voegden zij eraan toe.

Met het project is een "investering van ongeveer 167.000 euro gemoeid, uit te voeren tussen 2022 en 2023" en het wordt voor 70 procent gefinancierd door CRESC Algarve 2020 en voor 30 procent door AMAL.