In een toespraak tot journalisten na een ontmoeting met de minister van Defensie Helena Carreiras in het hoofdkwartier van het voorzitterschap in Ponta Delgada, herinnerde de leider van de regionale uitvoerende macht (PSD/CDS-PP/PPM) eraan dat de nationale defensie "tegenwoordig meer" een rol van milieubescherming op zich neemt.

"Tussen het idee van het behoud van biomassa, biodiversiteit, de waterkolom en onze zee, moeten we, naast de normgeving, ook de middelen hebben om de naleving te controleren. Dit is de verwachting en de grote uitdaging die ook voor het heden en de toekomst in de rol van de strijdkrachten wordt aangegaan," zei hij.

Bolieiro waarschuwde voor de "behoefte aan middelen" om te zorgen voor de "bewaking en controle" van de "zee van de Azoren en de toekomstige beschermde mariene reservaatgebieden voor de verdediging van de biodiversiteit".

De afgelopen maanden heeft de regionale regering bijeenkomsten met verschillende entiteiten bevorderd om de beschermde mariene gebieden vast te stellen, waaronder de Federatie van Visserij van de Azoren, het Waarnemingscentrum voor de Zee van de Azoren, het Regionaal Directoraat voor Milieu, de Stichting Blauwe Oceaan en de Portugese Vereniging voor de Studie van Vogels.

José Manuel Bolieiro heeft erop aangedrongen dat de regering van de Azoren ernaar streeft om tegen 2023 30 procent van de zee in de regio te hebben beschermd, een "ambitieuzere" doelstelling dan die welke door de Europese Unie is vastgesteld.

Op 6 september "verwelkomde" de regionale leider de door de minister van Defensie aangekondigde versterking van de middelen voor de strijdkrachten in de archipel.

Helena Carreiras verklaarde maandag dat luchtmachtbasis nummer 4, in Lajes, Azoren, tegen het einde van het jaar over een tweede bemanning zou moeten beschikken om de EH-101 helikopters, die opsporings- en reddingsmissies uitvoeren, te bedienen.

De Portugese luchtmacht heeft twee EH-101 Merlin helikopters op luchtmachtbasis nummer 4, maar slechts één vaste bemanning.

De toewijzing van een tweede bemanning is een oude eis van de regionale autoriteiten.

Na de ontmoeting met Bolieiro was Helenas Carreiras van mening dat de geostrategische relevantie van de Azoren "toeneemt", waarbij hij benadrukte dat de "bedreigingen" uit het oosten en zuiden komen en herhaalde hoe belangrijk het is om de maritieme ruimte te beschermen.

"Ik geloof dat we nog nooit eerder de relevantie van de Atlantische Oceaan en onze Atlantische positie hebben gezien als een strategische factor, met potentieel voor het land, ook met het oog op de uitdagingen die we in deze Atlantische ruimte het hoofd moeten bieden", aldus de minister.