Meer dan de helft van de Portugezen zal in oktober 125 euro ontvangen. Volgens de minister van Financiën is het de bedoeling de belastingbetalers inkomen terug te geven. Dit geldt voor iedereen die in het jaar 2021 een inkomen tot 37.800 euro heeft opgegeven, ongeacht hoe dit inkomen is verkregen - door een baan of door huur.

In totaal zullen 5,8 miljoen mensen deze steun ontvangen, die de staat ongeveer 725 miljoen euro zal kosten, en die slechts één keer zal worden betaald, en in sommige gezinnen kan worden gecumuleerd met andere steun, zoals kinderbijslag (50 euro per kind).

Het door de staat te betalen bedrag van 125 euro zal niet worden belast, zodat ditzelfde bedrag op de rekening van de belastingbetaler komt te staan. De garantie werd gegeven door Fernando Medina, die uitlegde dat de steun niet aan de IRS zal worden onderworpen.

Hoewel de minister verzekert dat deze gevallen uitzonderlijk zijn, bijvoorbeeld jongeren die zijn begonnen met werken in 2022 ontvangen het niet. In het geval dat, verduidelijkt Fernando Medina, de 125 € niet wordt betaald, wordt in plaats daarvan de steun van 50 € gegeven aan de ouders van de nu werknemer die vorig jaar werd beschouwd als ten laste kind.

Om deze steun te ontvangen, moeten Portugese belastingbetalers letten op de internationale bankidentificatienummers (IBAN) die zijn gekoppeld aan de websites Segurança Social en Finanças , en deze bijwerken als ze niet correct zijn.